ARTICLES

เหล็กโครงสร้าง

ชนิด

แบ่งตามลักษณะหน้าตัด
- H-Beam
- I-Beam
- Channels

ชื่อสินค้า

เหล็กรูปพรรณ

คุณสมบัติ

น้ำหนักเบา ใช้เวลาในการก่อสร้างสั้น สามารถสร้างตึกสูงที่มีจำนวนชั้นมาก ไม่มีมลพิษ (ฝุ่น) ในการก่อสร้างเมื่อเทียบกับโครงสร้างคอนกรีต
การใช้งาน

วัตถุดิบ / กระบวนการผลิต

ดำเนินการผลิตด้วยกรรมวิธีรีดร้อน

ขนาด

ความยาวมาตรฐาน 6,9, และ 12 ม. ขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 100-800 มม.

สี / ตัวอย่างสินค้า

   

            H-Sections                Structural Tees                      I-Sections                       Channels
                                    

การใช้งาน

1. โครงสร้าง (เสา/คาน/โครงหลังคา) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังเก็บสินค้า
2. โครงสร้างอาคาร สำหรับอาคารสูง
3. โครงสร้าง (เสา/คาน/โครงหลังคา) สำหรับโรงไฟฟ้า
4. โครงสร้างอาคาร ห้างสรรพสินค้า ที่จอดรถ
5. โครงสร้างสาธารณูปโภค เช่น รถไฟฟ้า, สะพานลอย, ท่าเทียบเรือ, แท่นขุดเจาะน้ำมัน
6. โครงสร้างป้ายโฆษณา, เสาอากาศต่าง ๆ
7. ค้ำยันชั่วคราวในงานเทคอนกรีต, งานขุดเจาะฐานราก

มอก.

มอก.1227-2537

ราคา

เนื่องจากราคาเหล็กมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา กรุณาโทรเช็คราคาโดยตรง ที่เบอร์ 0-2275-3334-8

 counter