เหล็กแผ่นสำเร็จรูป

เหล็กแผ่นสำเร็จรูป

1. แผ่นลาย/กันลื่น

     1.1 แผ่นลายตีนไก่/ตีนเป็ด1.2  แผ่นลายแสตนเลส1.3  แผ่นลายอลูมิเนียม


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


แผ่นลายอลูมิเนียมและแผ่นลายสแตนเลส


แผ่นลายตีนไก่

     หมายเหตุ : มีชนิดแบบรีด และปั๊ม /รวมลายและไม่รวมลาย

2. แผ่นตะแกรง

2.1 เหล็กแผ่นตะแกรงเจาะรู

2.2 แผ่นสแตนเลสเจาะรู

แผ่นตะแกรง

ลักษณะรูมี แบบกลม/สี่เหลี่ยม/ ข้าวหลามตัด/ เป็นต้น

P. คือ  ช่องห่างระหว่างรู

** ขนาดความหนาตามความต้องการลูกค้า

3. ตะแกรงยืด ตามตารางมาตรฐานแนบด้านหลัง

      

 counter