เหล็กรูปพรรณต่างๆ

ประเภทเหล็กรูปพรรณ

1. ฉาก

1.1 เหล็กฉาก

1.2 ฉากสแตนเลส


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

     หมายเหตุ : ขนาด 1” – 20”  หนา 2mm-19mm. ขนาดมาตรฐาน มอก/รุ่นเบา

2. ราง

2.1 เหล็กรางน้ำ หรือตัวยู

2.2 รางพับสแตนเลส


     หมายเหตุ : ขนาด 2”- 20” หนา 3 – 19 mm. ตามขนาดมาตรฐาน มอก/รุ่นเบา

3. ตัวซี ขนาด 2” - 6” หนา 1.2 mm - 3.2 mm ขนาดมาตรฐาน / มอก/ธรรมดา

3.1 เหล็กตัวซี

3.2 ตัวซีสแตนเลส

     หมายเหตุ : ขนาด 3” - 8” หนา 1.2 mm - 3.2 mm ขนาดมาตรฐาน / มอก/รุ่นเบา

4. แบนตัด

     4.1 เหล็กแบนตัด หรือ แบนรีด (FB)

4.2  แบนตัดสแตนเลส


     4.3 แบนตัดหัวแดง S50C/S55C


4.4 แบนตัดหัวฟ้า SCM440

     หมายเหตุ : 1. ขนาดหน้ากว้าง  1/2” - 20” หนา 2 mm - 25 mm ขนาดมาตรฐานและ ขนาดพิเศษ
                    2. ข้อ 4.3 และ 4.4 เป็นสินค้าของประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

5. ท่อกลม

     5.1 เหล็กท่อดำ5.2 เหล็กท่อเฟอร์นิเจอร์

     5.3 เหล็กท่อAPI /ASTM  เกรด A53

5.4 เหล็กท่อประปา

     5.5 เหล็กท่อสเตย์

5.6 ท่อกลมสแตนเลส/ท่อน้ำสแตนเลส

ท่อประปา


ท่อกลมสแตนเลส/ท่อน้ำสแตนเลส

 ลักษณะท่อกลมทุกชนิด

ท่อสเตย์


หมายเหตุ : 1. ท่อประปา มีรุ่น BSS คาดเหลือง  BSM คาดน้ำเงิน  BSH คาดแดง  แบบปลายเกลียว/ปลายเรียบ
               2. ท่อสแตนเลส  แบบมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ และแบบด้านและเงา
               3. ท่อAPI /ASTM  แบบมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ #40,80,120,160
               4. ท่อสเตย์  แบบไม่มีตะเข็บ ลูกค้ากำหนด OD/ID/หนา/ยาว ได้ตามความต้องการของลูกค้า
               5. ท่อเฟอร์นิเจอร์ขาว ขนาด 3/8”-3” หนา 0.3 - 2 mm

6. เหล็กแป๊บ (สี่เหลี่ยมจตุรัส)

     6.1 เหล็กแป๊บเหลี่ยมแป๊บเหลี่ยมสแตนเลสแป๊บเหลี่ยม เฟอร์นิเจอร์


     หมายเหตุ : มีขนาด ½” X ½” – 8” X 8” ความหนา 1.2 mm - 8 mm (รุ่นธรรมดาและมอก.)

7. แป๊บ (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)

     7.1 เหล็กแป๊บแบน หรือเหล็กกล่อง    แป๊บแบนสแตนเลส หรือ กล่องสแตนเลส

           แป๊บแบนสแตนเลส  หรือ กล่องอลูมิเนียม

     แป๊บแบน หรือกล่อง เฟอร์นิเจอร์


คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

     หมายเหตุ : มีขนาด ½” X 1” – 8” X 4” ความหนา 1.2 mm - 8 mm  (รุ่นธรรมดาและมอก.)

8. สี่เหลี่ยมตัน

     8.1 เหล็กสี่เหลี่ยมตัน สี่เหลี่ยมตันสแตนเลส

          สี่เหลี่ยมตันหัวแดงS50C/S55C/ตัดแบ่งขาย

 สี่เหลี่ยมตันหัวฟ้าSCM440                                                       
หมายเหตุ : ข้อ 8.1  มีขนาด ½” X ½” – 4” X 4”  ขายยกเส้น
               สามารถตัดแบ่งขายได้ มีประเทศ จีน/เกาหลี/ญึ่ปุ่น

9. กลมตัน

     9.1 เพลาขาว SS400เพลากลมสแตนเลส เกรด 304เพลาหัวแดง S45C

     เพลาหัวฟ้า SCM440

เพลาน้ำมัน เกรด DC53/SKD61

เพลาหัวฟ้า

เพลาหัวแดง

เพลาขาว

เพลาสแตนเลส


     หมายเหตุ : ข้อ 9.1มีขนาด Dia.1/4” – 6” และขนาด Dia.4mm – 100mm  ขายยกเส้น ถ้าขนาดใหญ่ 100mm ขึ้นไป เป็นเพลาดำ ตัดแบ่งขาย
                   สามารถตัดแบ่งขายได้ มีประเทศ จีน/เกาหลี/ญึ่ปุ่น

10. หกเหลี่ยมตัน

     10.1 เพลาขาวหกเหลี่ยม SS400เพลากลมหกเหลี่ยมสแตนเลส เกรด 304

             เพลาหัวแดงหกเหลี่ยม S45C

เพลาหัวฟ้า หกเหลี่ยมSCM440

             เพลาน้ำมันหกเหลี่ยมเกรด DC53/SKD61

  ข้อ 10.1-10.2 มีขนาด Dia.1/4” – 6” และขนาด Dia.4mm – 50mm  ขายยกเส้น ถ้าขนาดใหญ่ 50mm ขึ้นไป

เป็นเพลาดำ ตัดแบ่งขาย

ข้อ 10.3 -10.5  สามารถตัดแบ่งขายได้ มีประเทศ จีน/เกาหลี/ญึ่ปุ่น

เหล็กโครงสร้าง  :ยี่ห้อ SYS 

1. H-Beam
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. I-Beam
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3.Wide  Flange / (WF)

 counter