สินค้าและบริการอื่นๆ

วัสดุก่อสร้างทุกชนิด

     1.  ลวดผูกเหล็ก # 18 
     2.  วายเมช /สำหรับปูถนน
     3.  อิฐมวลเบา Q - CON

     4.  ตะปูดอกไม้ / ตะปูคอนกรีต
     5.  ปูนถุงทุกยี่ห้อ เช่น TPI, ปูนเสือ, ปูนดอกบัว, อินทรี
     6.  คอนกรีต ยี่ห้อ น่ำเฮง, TPI, CPAC, นครหลวง
     7.  สี ชนิดต่างๆ     

 counter